Vooraanmelden diagnostiek

Diagnostiek van visziekten aan levende (of verse) vis gaat uitsluitend op afspraak met het visziektelaboratorium van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Dit voorkomt onnodige vertraging bij het testen van een dergelijke inzending.

Voor aanmelden virusisolatie Aviaire Influenza en Newcastle Disease gelden andere regels, klik op deze uitklapper

Voor het insturen van grotere hoeveelheden monsters voor Aviaire Influenza virusisolatie (AI-VI) en Newcastle Disease virusisolatie (ND-VI) geldt een vooraanmelding van minimaal 2 weken.

Vooraanmelding is belangrijk wanneer u:

  • 20 of meer monsters inzendt voor gepoold onderzoek
  • 5 of meer monsters inzendt voor individueel onderzoek

Kosten bij niet ontvangen samples
Als WBVR het materiaal niet op de aangemelde datum ontvangt, zijn we genoodzaakt kosten aan de aanmelder in rekening te brengen. Het betreft € 7,00 aan voorbereidingskosten per niet ontvangen monster.

Uw gegevens

Datum en verwacht tijdstip aanlevering samples
i

Voor inzendingen die WBVR na 12.00 uur ontvangt gaat de doorlooptijd de volgende werkdag in

Gevraagde testen

Terug naar Home Diagnostiek