Gezonde veehouderij

Preventie door bevordering van diergezondheid

Wageningen Bioveterinary Research richt het onderzoek op preventie ter verbetering van de gezondheid van dieren, zoals darmgezondheid en voorkomen van antibioticumresistentie.

Als Contract Research Organization (CRO) doet Wageningen Bioveterinary Research innovatief onderzoek in opdracht van de klant voor de ontwikkeling van vaccins, diagnostica en beleid. Onze klanten zijn werkzaam binnen de overheid, de veterinaire en humaan farmaceutische industrie, de dierlijke productie-industrie (vlees- en zuivelindustrie) en start ups in de biotechnologie.

Kennis is georganiseerd rondom pathogenen en expertise op het gebied van:

  • Micro-biologie
  • Immunologie
  • Pathologie
  • Epidemiologie
  • Vaccinontwikkeling
  • Diagnostiekontwikkeling
  • Infectieuze aandoeningen (veterinair, zo├Ânotisch, humaan)
  • Intellectual Property (IP)

Het hele traject, of facetten daaruit, kan bij ons uitbesteed worden.

Ter ondersteuning zijn diermodellen ontwikkeld, al dan niet in samenwerking met de klanten. Alle opdrachten vinden plaats in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Door maatwerk te leveren gaan we in op de specifieke wensen van onze klanten.

Bekijk het nieuws over diergezondheid