Antibioticumresistentie, antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie voor veelgebruikte antimicrobiële middelen bij mensen zonder voorgeschiedenis van antibioticabehandeling of ziekenhuisverblijf neemt toe. Wageningen Bioveterinary Research bestudeert de risico's van en controle op antibioticagebruik.

Vooral bacteriën met kenmerken van antibioticaresistentie die zich op mobiele genetische elementen (plasmiden) bevinden, vormen een bron van zorg. Deze plasmiden kunnen gemakkelijk worden uitgewisseld tussen bacteriën, wat bijdraagt aan de verspreiding van antibioticaresistentie. Bovendien kan dit leiden tot multiresistente (MDR) bacteriën vanwege de accumulatie van verschillende antibioticaresistente genen. Het gebruik van antibiotica bij boerderijdieren bevordert de selectie op MDR-bacteriën, wat het risico van overdracht op mensen vergroot.

Optreden, verspreiding en preventie

Wij bestuderen het optreden, de verspreiding en preventie van antimicrobiële resistentie bij bacteriën van dierlijke oorsprong. Daabij maken we gebruik van de allernieuwste technieken, zoals sequentiëring van alle antibioticaresistentiegenen in een populatie (resistoom), genotypering van resistente bacteriën en plasmiden, en traditionele resistentietests en risicobeoordelingsstudies. We hebben speciale micro-arrays beschikbaar om de aanwezigheid van resistentiegenen in een microbiële populatie te bepalen.

Microbiotasamenstelling

Antimicrobiële resistentiegenen zijn wijdverspreid in bacteriepopulaties, zoals intestinale of orofaryngeale microbiota. Resistentiegenen kunnen daarom worden uitgewisseld tussen commensalen en pathogenen binnen deze gemeenschappen. Wij bepalen de microbiotasamenstelling en het resistoom van verschillende bacteriegemeenschappen. Ook het effect van interventies die de microbiotasamenstelling beïnvloeden (zoals voer en probiotica) op antimicrobiële resistente organismen en het aantal resistentiegenen wordt in onze studies meegenomen.