epidemiologie

Epidemiologie

Epidemiologie wil zeggen: hoe wordt een ziekte geïntroduceerd in een populatie? Hoe verspreidt het zich vervolgens? Wat zijn hierbij risicofactoren? Daar doen wij, als epidemiologiegroep van Wageningen Bioveterinary Research, continu onderzoek naar en we adviseren over te nemen maatregelen.

Om de effectiviteit van die maatregelen te toetsen, stellen we wiskundige modellen op. Zo kunnen we aan de hand van verschillende scenario's beoordelen wat de omvang van een epidemie zal zijn, hoe lang deze gaat duren, en hoe we deze het beste kunnen bestrijden.

Wat is een populatie?

Een populatie is een verzameling van individuen. Het kan bijvoorbeeld gaan over dieren, bedrijven, bacteriën, maar ook landen. De epidemiologiegroep kijkt naar hoeveel grip we hebben op een introductie van een ziekte in een populatie. Wat zijn vervolgens de routes van de verspreiding, maar ook vooral waar liggen de kansen op ingrijpen. We bekijken de mogelijkheid om de kans op introductie te verlagen, maar ook om de kans op verspreiding te verminderen.

Begrijpen en bestrijden van ziekteverspreiding

Hiervoor creëren we overzichten en krijgen we inzichten in de risico’s. Waardoor we beter de ziekteverspreiding begrijpen en kunnen bestrijden. Wij geven advies aan de opdrachtgever hoe ze het beste kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld door bedrijfsruiming. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen wat hij met dit advies doet.   

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Combineren van informatie

Waar we vooral goed in zijn, is het combineren van informatie. Zo weten onze onderzoekers bijvoorbeeld hoe ze aan de hand van de eierproductiegegevens en sterftegegevens van pluimveehouders vroegtijdig een waarschuwing kunnen geven voor de aanwezigheid van vogelgriep (Gonzales & Elbers 2018).

Gonzales JL, Elbers ARW. Effective thresholds for reporting suspicions and improve early detection of avian influenza outbreaks in layer chickens. Scientific Reports. 2018;8: 8533. doi: 10.1038/s41598-018-26954-9