CVI, Evaluatie bestrijdingsstrategieën

Evaluatie bestrijdingsstrategieën

Met epidemiologische modellen kan het effect van verschillende bestrijdingsstrategieën vergeleken worden, bijvoorbeeld door uitbraken te simuleren met een computer.

We hebben ruime ervaring opgebouwd met rekenintensieve methodes. Hiermee kunnen verschillende soorten vragen beantwoord worden. Hoeveel kilometer rond een gedetecteerd bedrijf moet gevaccineerd worden om de epidemie effectief in te dammen? Kan de bestrijding effectiever door onderscheid te maken in diersoort, bedrijfstype en regio?

Als simulatieresultaten tot op dierniveau bekend zijn, kunnen ook verschillende screeningsscenario’s geëvalueerd worden om het land na de uitbraak vrij te kunnen verklaren. Bovendien kunnen de resultaten als invoer dienen voor een economische analyse om de kosten en baten van bestrijdingsstrategieën tegen elkaar af te wegen.

Gesimuleerde uitbraak van mond- en klauwzeer die bestreden wordt door in 2 km rond gedetecteerde bedrijven te vaccineren. Infectieuze bedrijven (rood), gedetecteerde en geruimde bedrijven (zwart), preventief geruimde bedrijven (blauw) en gevaccineerde bedrijven (geel).
Gesimuleerde uitbraak van mond- en klauwzeer die bestreden wordt door in 2 km rond gedetecteerde bedrijven te vaccineren. Infectieuze bedrijven (rood), gedetecteerde en geruimde bedrijven (zwart), preventief geruimde bedrijven (blauw) en gevaccineerde bedrijven (geel).