CVI, Ontwikkeling van epidemiologische modellen

Ontwikkeling van epidemiologische modellen

Wiskundige modellering ligt aan de basis van het epidemiologisch onderzoek dat binnen de epidemiologiegroep wordt uitgevoerd. De aanpak hiervan hangt af van de vraagstelling, de dierziekte en de beschikbare data. Het streven is altijd een zo eenvoudig mogelijk model te ontwikkelen, toegespitst op de onderzoeksvraag en gekwantificeerd met werkelijke data.

Een sleutelbegrip in de epidemiologie is de reproductieratio R0 dat het aantal succesvolle besmettingen door één infectieus dier in een volledig gevoelige populatie, uitdrukt. Als R0 > 1 kan een (virus)introductie uitgroeien tot een epidemie op grote schaal, terwijl als R0 < 1 de uitbraak binnen afzienbare tijd zal doodlopen.

Als innovatief hulpmiddel voor het beleid hebben we bijvoorbeeld de zogenoemde verspreidings-risicokaarten ontwikkeld. Gebaseerd op werkelijke uitbraakdata laten ze de berekende reproductieratio tussen bedrijven zien (rood: R0 > 1 en geel: R0 < 1). Op deze manier zijn de regionale en landelijke risico’s bij een introductie van een dierziekte in een oogopslag duidelijk. Hierdoor is bijvoorbeeld regionale differentiatie bij de bestrijding van een dierziekte mogelijk.

landkaart1.jpg

Risk Maps for the Spread of Highly Pathogenic Avian Influenza in Poultry; Gert Jan Boender, Thomas J. Hagenaars, Annemarie Bouma, Gonnie Nodelijk, Armin R. W. Elbers, Mart C. M. de Jong, Michiel van Boven