Q-koorts

Verdenking of uitbraak van Q-koorts?

Bij mensen is Q-koorts meldingsplichtig in de groep C. Bij kleine herkauwers die meer dan normaal aborteren is een verdenking van Q-koorts sinds 2008 ook een meldingsplicht van kracht.

Zie voor de meest recent informatie de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (www.nvwa.nl).

Wageningen Bioveterinary Research voert laboratoriumdiagnostiek uit op monsters die worden aangeleverd door onder andere de NVWA. De NVWA neemt monsters op bedrijven verdacht van Q-koorts en bestaan uit swabs van de geboorteweg, placentamateriaal en bloed. Daarnaast adviseert Wageningen Bioveterinary Research de overheid met betrekking tot Q-koorts.