BSE internationaal gekke koeienziekte

BSE internationaal

BSE kwam zeer veel voor in Groot Brittannië, het land waar de ziekte ook het eerst gevonden is in 1986. Na 1986 bleek het aantal BSE gevallen daar sterk toe te nemen. Door snelle invoering van bestrijdingsmaatregelen in 1988 is de groei van het aantal BSE gevallen in 1992 gestagneerd en het daalt vanaf dat moment voortdurend.

Door de lange incubatietijd van de infectie was het effect van de maatregelen pas 4 jaar later zichtbaar. Op de top van de epidemie, in 1992, werden wekelijks circa duizend van BSE verdachte dieren gemeld. In 2000 waren dat er ongeveer 25 per week. Inmiddels is de situatie in GB vergelijkbaar met een groot aantal andere Europese landen met in 2014 en 2015 nog slechts respectievelijk 1 tot 2 vastgestelde gevallen.

Verspreiding vanuit Groot Brittannië

Vanuit Groot Brittannië heeft de infectie zich naar andere landen verspreid. In de andere landen heeft BSE zich niet zo ver kunnen ontwikkelen als in Groot Brittannië, maar afhankelijk van de mate van import kwam de epidemie soms wel heel snel op gang. Met name in Ierland en Zwitserland was al snel een BSE-uitbraak zichtbaar. Deze landen hebben dan ook kort na Groot Brittannië de BSE-bestrijding ingezet. Later ontdekten vele andere Europese landen dat ook zij BSE geïmporteerd hadden. Bestrijding was per land sterk verschillend en de ontwikkeling van de epidemie was daardoor ook in al die landen verschillend. Met name in Portugal is veel BSE geïmporteerd en kwam de bestrijding relatief laat op gang.

Actueel overzicht

De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) publiceert de gerapporteerde BSE-gevallen wereldwijd. Een overzicht van het totaal aantal vastgestelde BSE-gevallen per land (vanaf 1989) is raadpleegbaar via deze website.

NB: het derde Nederlandse BSE-geval in 2010 staat officieel te boek als het eerste geval van 2011 omdat de dag van het bevestigingsonderzoek daarvoor bepalend is en niet de datum van sterfte of monsterneming.