Toezicht Regeling Erkenning en Aanwijzing Veterinaire Laboratoria (REAVL)

Toezicht Regeling Erkenning en Aanwijzing Veterinaire Laboratoria (REAVL)

De Regeling Erkenning en Aanwijzing Veterinaire Laboratoria (REAVL) regelt de erkenningensystematiek en aanwijzing van laboratoria op veterinair terrein.

Uitvoering officiële controlemaatregelen

Laboratoria die testen uitvoeren in het kader van officiële controlemaatregelen voor de Nederlandse overheid, dienen aan deze regeling en de daarin geformuleerde eisen te voldoen.

Zij dienen erkend te worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en staan onder toezicht van het bevoegd Nationaal Referentie Laboratorium (NRL).

Toezicht REAVL

In Nederland wordt dit toezicht uitgevoerd door de WOT-unit Besmettelijke Dierziekten, door het team “Toezicht REAVL”. Voor testen onder de REAVL geldt dat testkits en reagentia op de Nederlandse markt dienen te worden geregistreerd en dat batches van deze testkits en reagentia voor gebruik worden gecontroleerd en vrijgegeven door het bevoegde NRL.