Afrikaanse varkenspest (AVP)

Diagnostiek Afrikaanse varkenspest

Bij zieke dieren kan het virus worden aangetroffen in onder andere bloed, tonsillen, lymfeknopen, milt en lever. In bloed komen ook al snel antilichamen voor. Om de diagnose definitief te stellen zijn altijd laboratoriumtesten noodzakelijk.

Binnen Wageningen Bioveterinary Research gebruiken we de onderstaande testen.

PCR op organen of bloed

Met de PCR wordt gezocht naar genetisch materiaal van het Afrikaanse varkenspest-virus. Dit is een heel gevoelige test waarmee heel weinig virusdeeltjes al kunnen worden aangetoond. Het is ook een snelle test die in enkele uren uitsluitsel kan geven of een varken geïnfecteerd is met het Afrikaanse varkenspest-virus of niet.

Virusisolatie (VI) uit organen of bloed

Ook met deze test wordt het Afrikaanse varkenspest-virus aangetoond. Het aanwezige virus in bloed of organen moet zich eerst nog vermeerderen op cellen voordat het aangetoond kan worden met een kleurmethode. Het duurt dan ook minimaal vijf dagen voordat er een uitslag is van een virusisolatie. Deze test wordt gebruikt voor bevestiging van een eerste positieve PCR en om virus in handen te krijgen voor nadere typering en onderzoek.

ELISA en IPMA op bloed

Deze testen tonen de antistoffen aan die door het varken worden geproduceerd. Deze antistoffen kunnen vaak al iets meer dan een week na de infectie worden aangetoond. De ELISA is een snelle test waarin veel monsters tegelijk onderzocht kunnen worden. Een negatieve uitslag is binnen een of twee dagen bekend. Echter, een positieve uitslag in de ELISA moet gevolgd worden door een tweede test, de IPMA, om de uitslag van de ELISA te bevestigen. Deze test is wat bewerkelijker dan de ELISA, maar kan ook binnen 1-2 dagen worden uitgevoerd.