Afrikaanse varkenspest (AVP)

Ziekteverschijnselen Afrikaanse varkenspest

De incubatietijd van Afrikaanse varkenspest varieert van 2-10 dagen, afhankelijk van de virulentie van het virus. Klinische verschijnselen kunnen veel lijken op die van klassieke varkenspest. Om de diagnose definitief te stellen zijn altijd laboratoriumtesten noodzakelijk. Wageningen Bioveterinary Research voert deze testen uit.

Klinische verschijnselen

Klinische verschijnselen kunnen veel lijken op die van klassieke varkenspest: koorts, slappe varkens, gebrek aan eetlust, rode huid, (bloederige) diarree, braken. Er kan sprake zijn van bloedingen, blauwverkleuring van de huid en afsterving van delen van de huid (zwartverkleuringen). Bij zeugen kan abortus optreden. Ook kunnen dieren plotseling sterven zonder dat vooraf ziekteverschijnselen zijn waargenomen.

Sterftepercentage Afrikaanse varkenspest

Gedomesticeerde varkens krijgen snel ernstige ziekteverschijnselen, met een hoog percentage sterfte, tot wel 100%. Er zijn echter ook virusstammen die minder sterfte geven, maar dan nog altijd aan 30-70%.

Varkens die de acute fase overleven kunnen ogenschijnlijk weer herstellen. Zij kunnen echter lange tijd virusdragers blijven (enkele maanden tot levenslang). Ziekteverschijnselen kunnen in eerste instantie verdwijnen, maar in een later stadium toch weer terugkeren.