Diagnostiek van blauwtong

Diagnostiek van blauwtong

Wageningen Bioveterinary Research heeft als nationaal referentielaboratorium (NRL) diagnostische testen operationeel om dieren te testen op Blauwtong. Voor klinisch verdachte dieren kan de verdenking ontkracht dan wel bevestigd worden. Gezonde dieren kunnen getest worden om blauwtong uit te sluiten, bijvoorbeeld ten behoeve van import/export, sperma en eicelproductie en nationale dierverplaatsingen.

Aantonen van het virus

Polymerase Chain Reaction (PCR)

 • Met de PCR-test kan bloed (volbloed) en orgaanmonsters (lymfeknopen, milt) van dieren getest worden op blauwtongvirus.
 • Blauwtongvirus wordt aangetoond door een stukje van het virale genoom te detecteren met de PCR-test. Deze PCR-test toont alle bekende blauwtongvirus serotypen aan.
 • Andere PCR-testen tonen specifiek één serotype aan, maar deze zijn niet routinematig beschikbaar bij WBVR
 • De uitslag van de test is bekend na 1-2 dagen.

Virusisolatie

 • Het blauwtongvirus kan worden geïsoleerd (aangetoond/opgekweekt) uit volbloed of orgaanmonsters op een aantal manieren
  • isolatie in geëmbryoneerde kippeneieren
  • isolatie op zoogdiercellen
  • isolatie op insectencellen
 • Eventueel kan bloed met minimale hoeveelheden blauwtongvirus gebruikt worden om schapen te infecteren en zo het virus te vermeerderen (in eerste instantie is dit onwenselijk (dierexperiment), maar in ieder geval kostbaar en tijdrovend.
 • Virusisolatie is bewerkelijk en het resultaat kan dagen tot weken op zich laten wachten.

Aantonen van antistoffen

ELISA

 • Met de ELISA-test kunnen antistoffen tegen alle serotypen van het blauwtongvirus worden aangetoond in serum (stolbloed) en melkmonsters. Er wordt met deze ELISAs geen onderscheid gemaakt tussen serotypen.
 • De uitslag is bekend na 2-4 dagen.

Serotype-specifieke antistoffen

Serotype-specifieke serologie kan worden uitgevoerd met een serumneutralisatietest (SNT). De SNT wordt bij WBVR niet routinematig uitgevoerd.

Wereldwijd zijn er geen seroptype-specifieke ELISA-testen beschikbaar.