Diagnostiek van blauwtong

Diagnostiek van blauwtong

Wageningen Bioveterinary Research heeft als nationaal referentielaboratorium de beschikking over een aantal testen om blauwtong te diagnostiseren.

Aantonen van het virus

Polymerase Chain Reaction (PCR)

 • Blauwtonggenoom kan worden aangetoond met behulp van een PCR-test. Deze PCR toont het RNA van het genoomsegment S10 van alle bekende serotypen van het blauwtongvirus aan.
 • Met de PCR kunnen bloed en/of orgaanmonsters (lymfeknopen, milt) van dieren die verdacht worden van infectie met het bluetonguevirus worden getest op de aanwezigheid van bluetongue-genoom.
 • De PCR toont alle blauwtongvirussen aan zonder onderscheid naar serotype. Er zijn geen routinematige en snelle serotypespecifieke PCR-testen beschikbaar.
 • De uitslag van de test is bekend na ongeveer 1-2 dagen.

Virusisolatie

 • Virus kan worden geïsoleerd (aangetoond/opgekweekt) op een aantal manieren
  • isolatie in geëmbryoneerde kippeneieren
  • isolatie op celculture (VERO cellen)
 • Eventueel kan het virus worden geïsoleerd in schapen (dierproef)
 • Virusisolatie is een bewerkelijke techniek en de uitslag kan dagen tot weken duren.

Aantonen van antistoffen

ELISA

 • Met de ELISA-test kunnen antistoffen tegen alle seroptypen van het bluetonguevirus worden aangetoond in bloedmonsters (serum). Er is hierbij geen onderscheid naar serotype. Wereldwijd is er geen seroptype-specifieke ELISA-test beschikbaar  
 • De uitslag van de test kan bekend zijn na 2-4 dagen.

Serotype-specifieke serologie

Serotype-specifieke serologie kan worden uitgevoerd met een virus-neutralisatietest. Deze is in Nederland niet routinematig beschikbaar.