Risico op Blauwtong in Nederland

Risico op Blauwtong in Nederland

In 2003 is door Wageningen Bioveterinary Research een risicoanalyse met betrekking tot de mogelijke introductie in Nederland opgesteld.

De conclusie van deze risicoanalyse was dat er een zeker risico is voor introductie van blauwtong in Nederland. De introductie kan het gevolg zijn van steeds uitgebreidere verspreiding van geïnfecteerde insecten, maar ook door transport van geïnfecteerde dieren en vervolgens besmetting van de lokale insectenpopulatie.

Vaccinatiecampagne

In mei 2008 is Nederland een vaccinatiecampagne op vrijwillige basis gestart.

Insectenbestrijding

Een goede insectenbestrijding is belangrijk. Bestrijding van knutten in de omgeving is niet heel goed mogelijk; de toepassing van insecten verdrijvende middelen op de gevoelige dieren is wel een mogelijkheid om de kans op infectie te verminderen.