Situatieschets Bluetongue

Situatieschets Bluetongue

Bluetongue kwam tot 2006 in Europa alleen voor in het Middellandse Zeegebied. Vanwege de klimaatsveranderingen van de afgelopen jaren werd al verwacht dat het gebied waarin de insecten die Bluetongue kunnen overbrengen zich naar de noordelijke landen gaat vergroten.

De ziekte komt alleen bij herkauwers voor, klinische infecties worden vooral bij het schaap gezien.

bteuropemap2006_2008.jpg

2006

Sinds 17 augustus 2006 komt Bluetongue ook in Nederland voor met ziekteverschijnselen bij schapen en runderen. Ook in België (19 augustus 2006) en Duitsland (21 augustus 2006) werd Bluetongue op verschillende rundveebedrijven en schapenbedrijven vastgesteld. In 2006 werd op 460 bedrijven Bluetongue vastgesteld. Het bluetonguevirus In Noord-West-Europa is van het serotype 8.

2007

Na een winterperiode en voorjaar zonder gemelde besmettingen werden in 2007 op 13 juli in Duitsland en op 17 juli in België nieuwe gevallen van bluetonguebesmetting (serotype 8) vastgesteld. Op 26 juli 2007 werd in Nederland de eerste besmetting van 2007 officieel vastgesteld bij een rund op een bedrijf in Bavel (Noord-Brabant) in het kader van onderzoek voor export. Zeer korte tijd daarna werd op verschillende andere plaatsen in Nederland Bluetongue vastgesteld. Eind augustus 2007 werd het eerste geitenbedrijf officieel besmet verklaard. Dit suggereert dat het virus op veel verschillende plaatsen heeft kunnen overleven tijdens de winterperiode. De uitbraak breidde zich explosief uit in Nederland en heel Noord-West-Europa. Bluetongue serotype 8 bereikte in 2007 ook landen als Denemarken en Tsjechië en zelfs het overzeese Groot-Brittannië. In heel Nederland werden besmettingen aangetoond en alleen al in Nederland wordt het jaar 2007 afgesloten met meer dan 6.000 officieel besmetverklaarde bedrijven!

2008

Op 6 augustus werd het eerste nieuwe geval van bluetonguebesmetting in 2008 in Nederland vastgesteld. In september 2008 werden de eerste gevallen met besmetting met bluetongue seroptype 8 vastgesteld in Zweden en in Hongarije. Door de dreiging van het naar het noorden komen van serotype 1 vanuit Zuid-Europa werden in 2008 alle vastgestelde besmettingen met het bluetonguevirus nader onderzocht. Tot november werden ongeveer 55 bluetonguebesmettingen aangetoond; deze waren veroorzaakt door bluetongue serotype 8.

De onderzoeksresultaten van vier besmettingen weken echter duidelijk af van de kenmerken van het bluetonguevirus serotype 8. Nader onderzoek wees uit dat het hier om het bluetonguevirus serotype 6  ging. Het serotype 6 was op dat moment nog niet gerapporteerd door een Europees land. Begin november meldde ook Duitsland besmettingen met bluetonguevirus serotype 6.

Begin november kwam ook de melding van twee uit België geïmporteerde runderen besmet met bluetongue serotype 1. Nader onderzoek moet uitwijzen of en hoeveel spreiding van beide nieuwe serotypen heeft plaatsgevonden. De vaccinatie tegen serotype 8 geeft uitsluitend bescherming tegen serotype 8 en niet tegen andere seroptypes zoals 1 of 6.

2012

Nadat er in twee opeenvolgende jaren geen nieuwe besmettingen meer met BTV-6 of BTV8 zijn aangetoond is Nederland, net als Duitsland, Belgie en Luxemburg, met ingang van 15 februari 2012 officieel blauwtongvrij verklaard. Sinds 1 maart 2012 is ook Zwitserland weer vrij van blauwtong (BTV-8) verklaard.
(bron: European Commission)

2014

In het najaar van 2014 werd blauwtong in Zuidoost-Europa aangetroffen. Het bleek het om een nieuwe variant van serotype 4 te gaan. De uitbraak breidde zich snel uit tot in Kroatië en Hongarije en werd opnieuw aangetroffen in september 2015.

2015

Nadat Noordwest-Europa sinds begin 2012 officieel blauwtongvrij was, werd blauwtong serotype 8 (BTV-8) in september 2015 opnieuw aangetroffen op een aantal bedrijven in Frankrijk. Het lijkt om dezelfde variant van BTV-8 te gaan die de uitbraak van blauwtong veroorzaakte die van 2006 tot 2008 in Noordwest-Europa heerste. Tot augustus 2015 waren in Europa slechts enkele Zuid-Europese landen nog niet officieel vrij van BTV-8.