Varianten van Blauwtong

Varianten van Blauwtong

Blauwtong kent minimaal een 24-tal verschillende serotypen. In Zuid-Europa komen vooral de serotypen 1, 2, 4, 9 en 16 voor.

Bluetongue 04 serotype

Het Nederlandse isolaat (augustus 2006, CIDC-Lelystad, Wageningen UR) van het blauwtongvirus (BTV) dat in 2006 in Limburg bij schapen werd aangetroffen, is getypeerd door het IAH (Institue for Animal Health) Pirbright, World Reference Laboratory for Bluetongue als serotype 8.

Het bluetonguevirus dat werd vastgesteld, lijkt dus niet afkomstig te zijn uit Zuid-Europa. Het IAH heeft het virus namelijk gekarakteriseerd als een serotype 8. Dit is een opmerkelijk resultaat, want in Europa kwamen tot 2006 alleen de serotypen 1, 2, 4, 9. en 16 voor. Deskundigen van Wageningen UR gingen ervan uit dat het virus waarschijnlijk afkomstig was uit Zuid-Europa en via een geïmporteerd dier in Nederland, België of Duitsland is binnengekomen. Andere mogelijkheden zijn overigens niet uitgesloten.

Serotype 8 komt met name voor in Afrika, Centraal Amerika en het Caraïbisch gebied. Op grond van serologisch onderzoek is het aannemelijk dat het ook voorkomt in India en Pakistan. Op basis van de erfelijke eigenschappen van het gevonden virus is het virus het meest verwant aan een isolaat uit Nigeria, 1982. Het Wereld Referentie Laboratorium concludeert dat een herkomst uit Afrika ten zuiden van de Sahara het meest waarschijnlijk is.