Wat is Blauwtong?

Wat is Blauwtong?

Blauwtong (of catarrhaalkoorts bij schapen) is een door insecten overgedragen virusziekte van schapen.

De besmette schapen vertonen de volgende symptomen:

  • koorts en algemeen ziek zijn
  • bloedingen en zwelling in het kopgebied
  • erosie en necrose van de mondslijmvliezen
  • gezwollen en soms blauwe tong
  • kreupelheid door kroonrandontsteking
  • abortus en geboorteafwijkingen
  • vermagering resulterend in groeivertraging
  • sterfte kan optreden binnen 8-10 dagen (0 – 50%)
  • bij herstel kan haaruitval optreden met kaalheid tot gevolg

Ook andere herkauwers zijn vatbaar voor de ziekte maar daar is het verloop vaak subklinisch. Runderen en andere herkauwers kunnen wel een grote rol spelen bij de verspreiding en het in stand houden van de infectie in een gebied. De klinische symptomen van Bluetongue zijn ook beschreven (inclusief foto's) op de website van een Frans zusterinstituut.

De aanwezigheid van Bluetongue in een EU-lidstaat heeft grote gevolgen voor de export van herkauwers.