Crimean Congo Haemorrhagic fever virus (CCHFV)

Crimean Congo haemorrhagic fever virus

CCHFV is een bunyavirus dat via teken van dier naar mens wordt overgebracht. In mensen kan het virus ernstige ziekte veroorzaken, getypeerd door bloedingen gepaard gaande met hoge koorts.

Zeer gevaarlijk voor mensen

Uit gepubliceerde gegevens blijkt dat in verschillende uitbraken het percentage CCHFV-infecties van mensen met dodelijke afloop varieert van 5 tot ruim 40%. Tegen het virus bestaan er tot nu toe geen vaccins en van het enige beschikbare antivirale middel, ribavirine, is de werking niet goed aangetoond.

Welke dieren kunnen besmet worden?

In landbouwhuisdieren, zoals runderen, schapen en geiten en wilde dieren zoals hazen en knaagdieren kan het virus zich tot hoge niveaus vermenigvuldigen, maar de dieren zelf worden er niet ziek van. Zij vormen wel de belangrijkste bron voor verspreiding van het virus naar de teken, die op deze dieren voeden.

Verspreiding

De Hyalomma marginatum teek is een belangrijke verspreider van CCHFV. Deze teek komt wijdverbreid voor in Afrika, Azië en Oost-Europa. In deze gebieden is CCHFV ook prominent aanwezig. Zo heeft de ziekte in Turkije sinds 2002 al zo’n 3700 ziektegevallen veroorzaakt, waarvan 5% van de patiënten overleed. Ook in Roemenië, Bulgarije en Griekenland worden gevallen van CCHFV infecties in mensen gemeld.

Het verspreidingsgebied van de H.marginatum teek is inmiddels opgeschoven tot even ten zuiden van Parijs. Het is dan ook de verwachting dat de kans op insleep van (geïnfecteerde) H.marginatum teken, die zich n Nederland kunnen vestigen, binnen afzienbare tijd zal toenemen. Dat deze kans niet denkbeeldig is wordt onderstreept door het feit dat in juli 2012 in Limburg voor het eerst in Nederland een H.marginatum teek is aangetroffen.

Risico-inschaling

Omdat CCHFV een zeer gevaarlijk virus voor de mens is en er geen goede vaccins, antivirale middelen of effectieve behandelmethodes voor bestaan, is het doen van onderzoek met dit virus ingeschaald in de hoogste veiligheidsklasse, BSL4. Tot deze klasse behoren onder andere ook het welbekende Ebola en Marburg virus. In Nederland zijn BSL4 onderzoeksfaciliteiten zeer beperkt aanwezig en is de ervaring met BSL4 pathogenen (ziekteverwekkers) dan ook gering.

One Health principe

Binnen het Castellum project werkt WBVR samen met de Afdeling Virologie van de Universiteit van Utrecht, MSD (Meck, Sharpe &Dome), Boxmeer en de Medische faculteit van de Universiteit van Texas, waar een grote ervaring is met BSL4 pathogenen en waar BSL4 onderzoeks- en dierfaciliteiten ruim aanwezig zijn, aan de ontwikkeling van een vaccin tegen CCHFV voor toepassing in landbouwhuisdieren. Dit indachtig het ONE-Health principe, waarbij bestrijding van een zoönotische infectieziekte in dieren de infectiedruk voor mensen sterk zal verlagen. Want als de zoönotisch ziekteverwekker niet in dieren voorkomt, kan deze ook niet van de dieren worden overgedragen op mensen.

Publicaties