Diagnose Schmallenbergvirus

Diagnose Schmallenbergvirus

De symptomen veroorzaakt door het Schmallenbergvirus zijn niet specifiek. Andere oorzaken voor diarree en daling van de melkproductie moeten overwogen worden.

Bij acute infectie volwassen dieren:

 • Bauwtong Epizootic haemorrhagic disease (EHD) virus
 • Mond-en-klauwzeer (MKZ) virus
 • Bovine viral diarrhoea (BVD) virus, border disease en andere pestivirussen
 • Bovine herpesvirus 1 en andere herpesvirussen
 • Rift Valley fever virus
 • Bovine ephemeral fever virus
 • Gif

Aangeboren afwijkingen bij kalveren en lammeren kunnen ook veroorzaakt worden door:

 • Gif
 • Genetische factoren
 • Bluetongue
 • Pestivirussen
 • Andere virussen van de Simbu serogroep (Akabane)

Laboratoriumdiagnose

Monsters

Van levende dieren voor detective tijdens de acute infectie:

 • EDTA bloed
 • Serum

Minimaal 2 ml, gekoeld vervoeren

Bij doodgeboren kalveren en lammeren of kalveren of lammeren met aangeboren afwijkingen:

 • Placenta en vruchtwater
 • Van pathologisch onderzoek: Hersenweefsel (cerebrum en cerebellum), andere monsters: centraal zenuwstelsel, milt en bloed
 • Van levende pasboren dieren: bloed, (bij voorkeur pre-colostraal) serum en meconium

Monsters moeten gekoeld of ingevroren worden getransporteerd

Identificatie van het agens

 • Real-time RT-PCR
 • Isolatie van het virus in celcultuur

Serologische test op serum monsters

 • Indirecte Immunofluorescentie
 • Virus neutralisatie test
 • ELISA (in ontwikkeling)