Overdracht Schmallenbergvirus

Overdracht Schmallenbergvirus

De exacte mogelijkheden van overdracht van het Schmallenbergvirus moet nog worden bevestigd.

Vanuit recente epidemiologische studies en op basis van de overdracht van andere Orthobunyaviruses is de hypothese als volgt:

  • Overdracht vermoedelijk via insecten als vectoren (knutten en/of steekmuggen
  • Verticale transmissie via de placenta is bewezen
  • Directe overdracht van dier op dier of van dier naar mens is onwaarschijnlijk, maar verder onderzoek is nodig

Verder onderzoek is nodig om de transmissieroutes te bevestigen en om vast te stellen welke insectensoorten het virus kunnen verspreiden.

Eind 2012 werd bekend dat Schmallenbergvirus RNA is aangetroffen in rundersperma.