Vragen en antwoorden Schmallenbergvirus

Vragen en antwoorden Schmallenbergvirus

Wat is er bekend over het Schmallenbergvirus?

Tot op heden is het virus niet in zijn geheel  geïsoleerd. Op basis van de fragmenten die nu bekend zijn lijkt het virus (voor 70%) op Akabanevirus, waarvan in diverse werelddelen uitbraken beschreven zijn.

Zijn er testen om dit virus op te sporen?

Er is een PCR-test ontwikkeld voor het Schmallenbergvirus.

Is dit een nieuw virus?

Een identiek virus is nooit eerder aangetoond.

Bij welke diersoorten komt dit voor?

Tot op heden is het Schmallenbergvirus gevonden in monstermateriaal van zieke volwassen runderen en van misvormd geboren schapenlammeren.

Waar komt het Akabanevirus/ Schmallenbergvirus eigenlijk vandaan en hoe komt het dan in Nederland?

Het is onbekend waar het Schmallenbergvirus vandaan komt. Dit virus was tot nu toe onbekend in de EU. Akabanevirus is een bekende ziekteverwekker bij herkauwers in Azië en Australië.

Spelen insecten een rol?

Dat is mogelijk. Van het Akabanevirus is bekend dat insecten (knutten) het virus overdragen. In hoeverre het Schmallenbergvirus daarin overeenkomst vertoont is nog niet zeker. Het is wel zeer aannemelijk.

Welke symptomen hebben koeien?

De verschijnselen die we in augustus/september bij de koeien zagen waren diarree, melkproductiedaling en soms koorts.

Welke symptomen hebben de ooien en lammeren?

De lammeren vertonen ernstige neuromusculaire afwijkingen zoals arthrogrypose (kromme poten), ankylose (vastzittende gewrichten, scoliose en kyfose (kromme ruggen), torticollis (gedraaide nekken), verkorte bovenkaken en afwijkingen aan de hersenen. De geboorte van deze misvormde lammeren gaat soms moeizaam. De ooien zelf vertonen geen ziekteverschijnselen.

Gaat het alleen om lammeren en kalveren of ook om koeien, paarden, geiten, kippen en varkens?

Op dit moment worden in Nederland problemen gemeld over lammeren met neuromusculaire (spier-zenuw) afwijkingen. Bij koeien worden op dit moment geen problemen gemeld. Bij de twee misvormde kalveren die bij de GD zijn gemeld, is geen Schmallenbergvirus aangetroffen. Over andere diersoorten zijn geen meldingen bekend.

Waar moeten veehouders op letten?

Op problemen zoals die tot nu toe zijn gezien: diarree, productiedaling en zieke koeien, en op misvormingen bij pasgeboren kalveren en lammeren. Bij moeilijke geboorten is het goed extra alert te zijn op eventuele misvormingen.

Wat moeten veehouders doen als lammeren en kalveren misvormd geboren worden?

Ze kunnen dan het beste hun dierenarts bellen. De dierenarts kan helpen bij verlossingen, ervoor zorgen dat de GD Veekijker wordt geïnformeerd en niet levensvatbare dieren euthanaseren.