Vogelgriep, wat te doen als u dode vogels aantreft?

Vogelgriep - wat te doen als u dode vogels aantreft?

Niet elke dode vogel is het gevolg van de heersende vogelgriep. Mocht u dode vogels aantreffen dan kunt u dit bij verschillende instanties melden, afhankelijk van de gevonden dode vogelsoort en van het aantal dood aangetroffen vogels.

Drie of meer watervogels, of twintig of meer andere vogels op één plek?

Wanneer u meer dan de genoemde aantallen dode vogels op één plek aantreft, kunt u de vondst melden bij het Landelijk meldpunt dierziekten via (045) 546 31 88. Zie ook de website van de NVWA. Raak deze vogels niet zelf aan!

Minder dode vogels op één plek?

Ziet u minder dan drie dode watervogels of minder dan twintig dode vogels van welke soort dan ook, dan kunt u dit melden bij Dutch Wildlife Health Centre via een meldingsformulier.

Bekijk ook deze vogelsterftekaart van Dutch Wildlife Health Centre (pdf)

Opruimtips

Wie ruimt een dode vogel op als deze niet kan blijven liggen? Hier is (helaas) geen algemeen telefoonnummer voor te geven, omdat dit afhangt waar het dode wilde dier ligt.

  • Tuin, balkon, eigen terrein > Eigenaar of beheerder van terrein (draag wegwerphandschoenen, was je handen met water en zeep en droog daarna goed)
  • Lokale weg of lokaal water > Gemeente (sommige gemeenten hebben dit uitbesteed aan de dierenambulance)
  • Provinciale weg > Provincie
  • Provinciaal water > Waterschap (www.waterschappen.nl/mijn-waterschap)
  • Rijks water of (auto)snelweg > Rijkswaterstaat, tel: 0800 8002
  • Langs het spoor > Prorail, tel: 0800 77 67 245

Advies voor beheerders van afgelegen gebieden

In bewoonde gebieden en in buitengebieden waar veel publiek komt, worden dode wilde vogels opgeruimd in verband met hygiëne en om de kans op verspreiding van virussen te beperken. Echter, het is niet zo duidelijk voor terreinbeheerders wat de beste manier is om te handelen bij dode wilde vogels in buitengebieden met weinig publiek. Daarom heeft de werkgroep 'AImpact2021' waar WBVR onderdeel van uitmaakt voor deze gebieden een ruimingsadvies opgesteld. Hierin wordt beheerders de keuze geboden voor of tegen het opruimen van vogelkarkassen.

Advies opruimen wilde vogelkarkassen in buitengebieden (13-11-2020)