Gevoelige dieren vogelgriep, aviaire influenza (AI)

Gevoelige dieren vogelgriep, aviaire influenza (AI)

Welke dieren hebben kans op besmetting en kunnen het virus met zich meedragen?

Overzicht gevoelige dieren

  • Hoenderachtigen (kippen, kalkoenen, fazanten, kwartels, parelhoenders)
  • Watervogels (eenden, ganzen, zwanen)
  • Waadvogels
  • Strandvogels
  • Loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes)
  • Spreeuwen

Beperkte kennis wilde vogelsoorten

Eigenlijk is onze kennis over de gevoeligheid van verschillende wilde vogelsoorten heel gebrekkig. Onduidelijk is nog hoeveel virus er nodig is voor infectie, hoeveel virus scheiden geïnfecteerde dieren uit en worden de dieren ook ziek als gevolg van infectie. Surveillance programma’s bij wilde vogels hebben wel geleerd dat vogels de bron zijn van alle influenzavirussen en dat met name wilde eenden (Anas platyrhynchos) drager zijn van allerlei influenzastammen.

Gevoeligheid hangt af van type virus

Daarnaast hangt de gevoeligheid af van het influenzatype. Zo infecteert het H5N1 virus meerdere vogelsoorten die vaak dood gaan aan de infectie. Ook is H5N1 aangetroffen bij zoogdieren o.a. katachtige, civetkatten, fretten, en steenmarters en makaak.

Andere dieren

In sommige gevallen kunnen ook zoogdieren als varkens en vossen besmet raken.