Hygiënemaatregelen vogelpest, hoog pathogene aviaire influenza (HPAI)

In geval van een uitbraak moeten we samen proberen om de kans op verspreiding van het vogelpestvirus zo klein mogelijk te maken.

Maatregelen voor risicovermindering verspreiding

Vanaf een besmet bedrijf kan men makkelijk vogelpestvirus verslepen na contact met besmette dieren of mest; vooral via kleding, schoenen en handen. Het virus is vaak al geruime tijd aanwezig voordat de ziekte opgemerkt wordt. Daarom worden hygiëneregels gebruikt om het verslepen van het misschien aanwezige vogelpestvirus te vermijden. Overdracht van vogels naar mens en vervolgens via een ander mens naar vogels is heel lastig maar niet onmogelijk. Daarom adviseren we agrariërs de volgende hygiëneregels in acht te nemen voordat u naar een plaats gaat waar u andere agrariërs kunt ontmoeten.

Maatregelen voor agriërs

  • Zo kort mogelijk voor vertrek een douche nemen of uitgebreid wassen. Vergeet daarbij het haar niet. Trek schone kleren en schoenen aan die voor het bezoek zijn gereserveerd. Neem niet meer mee dan nodig is.
  • Voor vertrek nog de handen met water en zeep wassen.
  • Bezoek geen andere plaatsen waar voor vogelpest gevoelige (kippen, ganzen, struisvogels etc.) dieren zijn. Die plekken zijn bijvoorbeeld andere boerderijen, dierentuin of een kinderboerderij.
  • Na thuiskomst direct van kleding en schoeisel wisselen voordat het bedrijfsgedeelte betreden wordt.