Overzicht vogelpest of hoog pathogene aviaire influenza (HPAI)

In Nederland heerste in het voorjaar van 2003 aviaire influenza of klassieke vogelpest, de hoogpathogene variant van vogelgriep. Aviaire influenza is een ziekte bij vogels die al jaren bestaat en wereldwijd voorkomt. In de onderstaande tabel zijn uitbraken van hoog-pathogene aviaire influenza bij commercieel pluimvee van de laatste jaren genoemd.

Hieronder staat een tabel van gedocumenteerde hoog- pathogene vogelgriep in pluimvee sinds de ontdekking van aviaire influenza-virus als de veroorzaker van vogelpest in 1955, gemodificeerd Swayne et al (Swayne, D.E., D.L. Suarez, and L.D. Sim. Influenza. In Diseases of Poultry, 13th Edition David E. Swayne (Editor-in-Chief), John R. Glisson, Larry R. McDougald, Lisa K. Nolan, David L. Suarez, Venugopal L. Nair,2013, pp. 181.).
Primaire HPAI virusisolaten van pluimvee sinds 1959*
No Jaar Subtype Diersoort Land/regio
1. 1959 H5N1 kip Schotland
2. 1963 H7N3 kalkoen Engeland
3. 1966 H5N9 kalkoen Canada
4. 1975 H7N7 kip Australië
5. 1979 H7N7 kip Duitsland
6. 1979 H7N7 kalkoen Engeland
7. 1983-1984 H5N2 kip USA
8. 1983 H5N8 kalkoen Ierland
9. 1985 H7N7 kip Australië
10. 1991 H5N1 kalkoen Engeland
11. 1992 H7N3 kip Australië
12. 1994 H7N3 kip Australië
13. 1994-1995 H5N2 kip Mexico
14. 1994-1995 H7N3 kip Pakistan
15. 1997 H7N4 kip Australië
16. 1997 H5N2 kip Italië
17. 1997-heden H5N1 kip Eurasia, Afrika (panzoötie)
18. 1999-2000 H7N1 kalkoen Italië
19. 2001 H7N3 kip Pakistan
20. 2002 H7N3 kip Chili
21. 2003 H7N7 kip België, Nederland, Duitsland
22. 2004 H7N3 kip Pakistan
23. 2004 H5N2 kip USA
24. 2004 H7N3 kip Canada
25. 2004 H5N2 struisvogel Zuid-Afrika
26. 2005 H7N7 kip Noord-Korea
27. 2006 H5N2 struisvogel Zuid-Afrika
28. 2007 H7N3 kip Canada
29. 2008 H7N7 kip Engeland
30. 2009 H7N7 kip Spanje
31. 2011-2013 H5N2 struisvogel Zuid-Afrika
32. 2012 H5N2 kip Taiwan
33. 2012-heden H7N3 kip Mexico
34. 2012 H7N7 kip Australië
35. 2013-2014 H7N2 kip Australië
36. 2013 H7N7 kip Italië
37. 2014-2015 H5N1 kip USA, Canada, Eurasia
38. 2014-2015 H5N2 kip USA, Canada, Eurasia
39. 2014-2015 H5N3 kip USA, Canada, Eurasia
40. 2014-2015 H5N8 kip USA, Canada, Eurasia
41. 2014-2015 H5N6 kip, eend China, Laos, Vietnam
42. 2015 H7N7 kip Engeland, Duitsland
43. 2015-2016 H5N1, H5N2, H5N9 kip, eend, gans Frankrijk
44. 2016 H7N7 kip Italië

Maatregelen import/export

Import uit alle derde landen verboden van

  • onbehandelde veren,
  • vogeltjes (behalve minder dan 5 pet birds bij individuele reizigers)
  • alle produkten van dierlijke oorsprong door toeristen/reizigers

Import van pluimvee, vogels en pluimveeprodukten verboden uit

  • Afrika algemeen (was al nooit toegestaan, behalve struisvogelvlees uit een aantal landen), grote delen van Azië algemeen, Roemenië, Kroatië, Mongolia, Azarbedjan, Oekraïne, Rusland, Turkije, Irak, Thailand, Maleisië, China, Vietnam, Hongkong, Indonesië, Egypte, Nigeria, India, delen van Bulgarije, Iran en Israël.

Recente informatie OIE - Avian Influenza

Voor meer (beleidsmatige) informatie verwijzen wij u graag naar de site van het Ministerie van Economische Zaken.

Oorzaak van de uitbraak in Nederland in 2003

CVI denkt dat de uitbraak in Nederland in 2003 een laag-pathogene aviaire influenza van subtype H7N7 door wilde (water)vogels is overgebracht op kippen in een vrije uitloop. Pluimveebedrijven met een niet-afgeschermde uitloop hebben een grotere kans op introductie van AI-virussen via direct of indirect contact met wilde (water)vogels dan pluimveebedrijven waar het pluimvee in stallen is gehuisvest. Echter bij de laatste bedrijven kan het virus worden geïntroduceerd door indirect contact b.v. via mensen die in natuurgebieden in aanraking komen met uitwerpselen van wilde vogels indien geen strikte biosecurity maatregelen genomen worden bij het betreden van pluimveestallen. Andere infectie bronnen vormen geïmporteerde siervogels waarvan de herkomst onbekend is. In 2005 werden door de douane op de luchthaven Zaventum bij Brussel ogenschijnlijk gezonde kuifarenden in beslag genomen. De kuifarende bleken echter positief voor H5N1 te zijn en waren afkomstig van een vogelmarkt in Bangkok. Een ander incident deed zich voor in Essex Surrey (Engeland) waar in oktober vorig jaar positieve siervogels werde gevonden in een zending uit Taiwan. De zending was zeer waarschijnlijk afkomstig uit China en illegaal geïmporteerd in Taiwan en vervolgend door gevoerd

Hoogpathogeen aviair H7N7 influenzavirus was sinds 1926 niet in Nederland aangetroffen. Hoewel de kans op een uitbraak dus klein is is met de huidige verspreiding van H5N1 via wilde vogels in Europa en onder pluimvee in Azië en sinds kort ook in het Middenoosten is de kans duidelijk toegenomen. Het monitoren van de wilde fauna en gehouden pluimvee maar ook het naleven van elementaire biosecurity maatregelen blijven voor de pluimveehouders een bittere noodzaak.