Onderzoek en projecten

Een groot deel van de projecten voert Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) uit voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als Contract Research Organization (CRO) doet Wageningen Bioveterinary Research innovatief onderzoek in opdracht van de klant voor de ontwikkeling van vaccins, diagnostica en beleid.

Kennis is georganiseerd rondom pathogenen en expertise op het gebied van microbiologie, immunologie, pathologie en epidemiologie.

Een aantal van onze projecten