Verspreiding van antibioticaresistentie

Bacteriële resistentie voor veelgebruikte antibiotica neemt toe. Maar hoe ontstaat antibioticaresistentie, hoe verspreidt antibioticaresistentie en wat zijn de gevolgen? Bekijk deze infographic voor meer informatie.