Darmgezondheid

Optimale gezondheid en functionering van de darmen is een voorwaarde voor duurzame dierlijke productie.

Interventiestudies voer

De bacteriële flora van het darmstelsel alsmede de morfologie en functionele ontwikkeling van de darmen wordt beïnvloed door omgevingsfactoren, zoals het gebruik van antibiotica, pro- en pre-biotica en samenstelling van het voer. Om de impact van dergelijke factoren te bepalen, voeren wij proeven uit met varkens en pluimvee. In de studies kijken we in het bijzonder naar de maternale invloed op de nakomelingen en naar de effecten van voeding op neonatale en volwassen dieren.

Met high throughput 16S ribosomale RNA sequencing en genoombrede gastheer-expressiestudies hebben we al aangetoond dat de wisselwerking tussen microbiota en het darmkanaalweefsel van de gastheer in de eerste levensfase belangrijk is voor de ontwikkeling van een immuunsysteem dat zorgdraagt voor een robuuste afweer.

Rol microbiota

De samenstelling en diversiteit van microbiota in de darm spelen een belangrijke rol bij de opbouw en het in stand houden van de juiste immuuncompetentie, zo is te lezen in een artikel over darmgezondheid in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van juni 2014 door medewerkers van Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Livestock Research en Celbiologie en Immunologie van Wageningen University & Research.

De vroege microbiële kolonisatie van de darm en de daarbij behorende programmering van het immuunsysteem kunnen verstoord worden door het gebruik van antibiotica. Het bestaande evenwicht tussen microbiota en het immuunsysteem kan, met name tijdens de maternale en neonatale fase veranderen. Door oog te hebben voor deze potentiële neveneffecten van antibiotica en het belang van de balans tussen microbiota en het immuunsysteem, kunnen dierenartsen bijdragen aan een nog beter gezondheidsmanagement van landbouwhuisdieren. 

Artikelen