Verspreiding van antibioticaresistentie

Bacteriële resistentie voor veelgebruikte antibiotica neemt toe. Maar hoe ontstaat antibioticaresistentie, hoe verspreidt antibioticaresistentie en wat zijn de gevolgen? Bekijk deze infographic voor meer informatie.

Lees meer over antibioticaresistentie Lees meer over verspreiding en preventie Lees meer over antibioticaresistentie Lees meer over de MARAN-rapportage
Infographic over antibioticaresistentie Infographic over antibioticaresistentie