Research showcases bioveterinary

Bioveterinary Research: showcases

Wageningen Bioveterinary Research draagt bij aan de preventie, uitroeiing en beheersing van besmettelijke dierziekten door onderzoek, diagnostiek en advies. Zo leveren we een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier.

Wij onderzoeken diergezondheid en (infectie)ziekten, bijvoorbeeld door (pre)klinische studies, diermodellen, epidemiologie en risicomanagement. De resultaten van dit onderzoek en deze analyses zijn gebruikt voor dossiers die zijn ingediend bij toelatingsautoriteiten in Europa en de VS.

Onze expertise

We breiden onze deskundigheid voortdurend uit met onderzoeksprojecten voor private en publieke stakeholders. Bijvoorbeeld op het gebied van antibioticaresistentie, ontwikkeling van vaccins, darmgezondheid en door vectoren overgedragen ziektes. Daarbij maken we gebruik van onze unieke faciliteiten in Lelystad waar landbouwhuisdieren individueel of in groepen worden gehouden tot op humaan bioveiligheidsniveau 3 en veterinair bioveiligheidsniveau 4.

Showcases

Hieronder vind u enkele voorbeelden van ons onderzoek op het gebied van dier- en volksgezondheid en dierziekten, (pre)klinische studies en vaccinontwikkeling.