Gezonde veehouderij

Wageningen Bioveterinary Research als crisisorganisatie

Bij verdenking van bepaalde dierziekten is Wageningen Bioveterinary Research 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het uitvoeren van diagnostiek. Zodra er in Nederland een uitbraak van een zwaar besmettelijke dierziekte is vastgesteld, schakelt Wageningen Bioveterinary Research over naar crisisorganisatie. Hierbij heeft het instituut zowel een uitvoerende als adviserende taak voor de overheid.

Bij een uitbraak kan Wageningen Bioveterinary Research snel grote hoeveelheden monsters verwerken door gebruik van geavanceerde laboratoriumapparatuur met grote capaciteit. Wageningen Bioveterinary Research heeft veel ervaring in het opschalen van de onderzoekscapaciteit bij crises.

Kort overzicht van de laatste jaren:

2011-2012 Schmallenbergvirus
2009-2010 Q-koorts
2007 Blauwtong
2006 AI, KVP, Blauwtong
2003 AI (vogelpest)
2001 MKZ
2001 Miltvuur
2001-2003 BSE
1997-1998 KVP
1994 SVD
1992 KVP & SVD
1990 KVP