Gezonde veehouderij

Wageningen Bioveterinary Research als crisisorganisatie

Bij verdenking van bepaalde dierziekten is Wageningen Bioveterinary Research 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar voor het uitvoeren van diagnostiek. Zodra er in Nederland een uitbraak van een zwaar besmettelijke dierziekte is vastgesteld, schakelt WBVR over naar crisisorganisatie. Hierbij hebben we zowel een uitvoerende als adviserende taak voor de overheid.

WBVR heeft veel ervaring in het opschalen van de onderzoekscapaciteit bij crises. Bij een uitbraak kunnen we snel grote hoeveelheden monsters verwerken door gebruik van geavanceerde laboratoriumapparatuur met grote capaciteit.

Zwaar besmettelijke dierziekten in recente jaren:

2020 SARS-CoV-2 (nertsen)
2020 Vogelgriep (HPAI)
2017 Equine infectieuze anemie (EIA)
2017-2018 Vogelgriep (HPAI)
2016-2017 Vogelgriep (HPAI)
2014-2015 Vogelgriep (HPAI)
2011-2012 Schmallenbergvirus
2009-2010 Q-koorts
2007 Blauwtong (BT)
2006 Vogelgriep (HPAI), klassieke varkenspest (KVP), blauwtong (BT)
2003 Vogelgriep (HPAI)
2001 Mond- en klauwzeer (MKZ)
2001 Miltvuur
2001-2003 Gekke koeienziekte (BSE)
1997-1998 Klassieke varkenspest (KVP)
1994 Swine vesicular disease (SVD)
1992 Klassieke varkenspest (KVP), swine vesicular disease (SVD)
1990 Klassieke varkenspest (KVP)