Nieuws

Afrikaanse Varkenspest in China, heeft dit gevolgen voor Nederland?

Gepubliceerd op
24 juni 2019

Sinds augustus 2018 heeft Afrikaanse Varkenspest (AVP) eerst in China en later ook in andere delen van Azië toegeslagen. De gevolgen voor de regio zijn enorm groot, miljoenen dieren worden geruimd en de epidemie lijkt een ongekende omvang te krijgen. Door de afname van het aantal varkens alleen al in China, zal er wereldwijd een effect merkbaar worden op de markt van varkens en varkensvlees, maar ook grondstoffen voor varkensvoer. Het is een van de grootste uitbraken van een dierziekte ooit. Zijn er ook nog directe gevolgen voor Nederland door een verhoogde dreiging op insleep van het virus in ons land?

Risico voor Nederland?

Voorlopig wordt er vanuit gegaan dat er een zeer kleine kans is dat Nederland getroffen wordt door de Afrikaanse varkenspest vanuit de epidemie in Azië. Vooral varkensvlees en vleesproducten lijken daarbij een risico te vormen wanneer toeristen bijvoorbeeld besmette producten meenemen naar Nederland, waar het terechtkomt bij wilde wijnen, op een kinderboerderij, of zelfs op een varkensbedrijf. Hoewel er vooral in de Verenigde Staten veel aandacht besteed wordt aan insleep van AVP-virus via grondstoffen voor veevoer, is het maar de vraag of dat een serieuze risicoroute is. De uitbraken in Oost-Europa vormen wat dat betreft waarschijnlijk een veel groter risico voor Nederland.  

Hoe raken varkens en zwijnen besmet?

Het is van belang goede maatregelen te treffen om een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Nederland te voorkomen. Er zijn verschillende verspreidingsroutes, waarbij verspreiding via het meenemen van besmette etenswaren (vlees, worst etc.) een van de routes is waarop mensen veel invloed hebben. Het is dus heel belangrijk deze producten niet in de natuur achter te laten of mee te nemen naar varkensbedrijven. Daarnaast kunnen jagers voorkómen dat ze besmet materiaal of (delen van) wilde zwijnen meenemen door goede hygiënemaatregelen in acht te nemen tijdens de jacht en ontweiden van wild, en niet te jagen in met AVP besmette gebieden.

Wat te doen bij een verdenking? 

Voor varkenshouders, natuurliefhebbers en jagers is het van groot belang om alert te zijn op verdachte verschijnselen bij varkens of wilde zwijnen en deze zo snel mogelijk te melden, om verspreiding zoveel mogelijk te voorkómen. Hoe kleiner de omvang van de uitbraak op het moment dat de bestrijding kan beginnen, des te meer kans op snel succes.

Nederland kan een uitbraak snel bestrijden

Mocht Afrikaanse varkenspest in Nederland uitbreken bij gehouden varkens, dan is Nederland voorbereid om een uitbraak snel te bestrijden. Er is een draaiboek dat bij de eerste uitbraak direct in werking wordt gesteld door de NVWA om de uitbraak zo snel en efficiënt mogelijk te bestrijden. Bij een verdenking neemt de NVWA monsters van zieke dieren op de betreffende locatie.

De rol van Wageningen Bioveterinary Research

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) draagt bij aan de bestrijding van AVP door deze monsters snel te testen op aanwezigheid van het virus. Bovendien coördineren wij de monitoring van wilde zwijnen voor AVP, evenals voor klassieke varkenspest en de ziekte van Aujeszky.