Nieuws

Analyse van virussen wijst op verspreiding vogelgriep tussen bedrijven

article_published_on_label
28 april 2022

Meerdere pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei zijn de afgelopen twee weken besmet geraakt met vogelgriep. Onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) lijkt erop te wijzen dat na de introductie door wilde vogels, in de Gelderse Vallei sprake is van verspreiding van vogelgriep tussen bedrijven onderling.

De eerdere uitbraken dit seizoen zijn vrijwel allemaal het gevolg geweest van separate besmettingen vanuit wilde vogels in de omgeving, zo blijkt uit onderzoek van WBVR naar de aangetroffen vogelgriepvirussen.

Analyse vogelgriep Gelderse Vallei

De Gelderse Vallei is echter een pluimveedicht gebied waar relatief weinig watervogels komen. Wageningen Bioveterinary Research analyseerde ook de virussen van besmettingen in dit gebied. “Dit onderzoek is erop gericht te achterhalen hoe de recente besmettingen op de bedrijven in Gelderland tot stand zijn gekomen”, vertelt Nancy Beerens, hoofd van het Nederlands Referentie Laboratorium voor Aviaire Influenza (vogelgriep) bij WBVR.

Onze analyse laat zien dat er twee clusters van besmettingen zijn bij recente besmettingen op de bedrijven in Gelderland
Nancy Beerens

Relatie tussen vogelgriepvirussen

Om hier inzicht in te krijgen, werd de genetische code bepaald van de hoog pathogene H5N1 vogelgriepvirussen die zijn gevonden op de pluimveebedrijven. Daarna is een genetische analyse uitgevoerd. “Deze analyse laat zien dat er twee clusters van besmettingen zijn. Binnen zo’n cluster zijn de virussen zeer nauw verwant aan elkaar. Waarschijnlijk zijn er dus twee bedrijven besmet geraakt door wilde vogels, waarna het virus zich naar bedrijven in de nabije omgeving daarvan heeft weten te verspreiden”, legt Beerens uit.

Aanscherping maatregelen tegen vogelgriep

Om verdere verspreiding van het virus tussen bedrijven te voorkomen, heeft het ministerie van LNV de bezoekersregeling in de gehele regio Gelderse Vallei aangescherpt. Pluimveebedrijven in de 1 kilometer zone rondom de uitbraken worden preventief geruimd. Pluimveehouders worden opgeroepen hygiëneregels en adviezen strikt na te leven.