Mycobacterium marinum & atypische Aeromonas salmonicida in shubunkin

Nieuws

Bacteriële ziekten bij de mens door huidcontact met besmette vissen en schelpdieren: voorlichting en preventie gewenst

Gepubliceerd op
11 december 2013

Vissen en schelpdieren kunnen bacteriën bij zich hebben, die bij sommige mensen ziekte kunnen veroorzaken. In enkele gevallen treden na direct contact met deze waterdieren huidinfecties bij de mens op, zo blijkt een gezamenlijke mondiale studie van het CVI*, USDA* en EFSA*.

Met name mensen met een mindere weerstand zijn vatbaar voor deze infecties. Naarmate er wereldwijd meer vissen  en schelpdieren gekweekt worden, neemt de kans op infectie van mensen door direct contact met deze waterdieren toe.

Dergelijke bacteriën kunnen vanuit besmette vissen en schelpdieren en vanuit het water waarin ze zwemmen naar de mens overgedragen worden via open wondjes aan de handen. De belangrijkste bacteriën bij dergelijke contactzoönosen zijn Aeromonas hydrophila, Edwardsiella tarda, Mycobacterium marinum, Streptococcus iniae, Vibrio vulnificus en V.damsela.

Gunstige omstandigheden voor ziektekiemen

De watertemperatuur en –kwaliteit, de hoeveelheid organisch materiaal in het water, alsmede de visdichtheid spelen een rol bij de toename van bacteriën op en in vissen en schelpdieren. Mensen die werkzaam zijn in de visindustrie (vissers, kwekers en visverwerkers o.a.) hebben een verhoogd risico op een contact-zoönotische infectie.

De studie geeft een overzicht van wereldwijd geregistreerde contact-zoönotische ziekten bij mensen die veroorzaakt zijn door de vier belangrijkste bacteriën, via vissen en schelpdieren. De bacteriën met de bijbehorende ziekte bij de mens met symptomen staan in de studie beschreven.

Een van de conclusies van de studie is dat onderzoek en voorlichting nodig is om vis- en schelpdier gerelateerde contact-zoönotische infecties bij de mens te voorkomen, in overleg met de medische sector.

* CVI: Central Veterinary Institute of Wageningen UR, National Reference Laboratory for Fish, Shellfish, and Crustacean Diseases; USDA: United States Department of Agriculture, Agricultural Research Service; EFSA: European Food Safety Authority (EFSA), Animal Health and Welfare Panel