Project

EFFORT - AF-EU-14009

EFFORT staat voor Ecology from Farm to Fork Of microbial drug Resistance and Transmission. Dit onderzoek is een combinatie van epidemiologisch en ecologisch onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuw ontwikkelde moleculaire en bio-informatica technologieën.

Het onderzoek richt  zich op de complexiteit van de epidemiologie en ecologie van antimicrobiële resistentie. Hierbij wordt rekening gehouden met de interacties tussen bacteriële gemeenschappen, commensalen en ziekteverwekkers bij dieren, de voedselketen en het milieu.

EFFORT.png

Gebruik antibioticum verminderen

Binnen het project EFFORT zal onderzoek gedaan worden naar; wat het effect is van de blootstelling van de mens aan dieren en andere milieubronnen. De ecologische studies van isolaten worden zowel in vitro als in vivo onderzocht. Bovendien worden real - life interventie studies uitgevoerd met als doel het gebruik van antimicrobiële stoffen in de veterinaire praktijk te verminderen. De nadruk zal liggen op het begrijpen van de eco - epidemiologie van antimicrobiële resistentie afkomstig van dieren.

Resultaten voor beleidsmakers

Met twintig partners uit tien verschillende Europese landen zal dit onderzoek plaats vinden over een periode van vijf jaar. De resultaten van het EFFORT onderzoek levert een wetenschappelijk bewijs en een hoge kwaliteit van gegevens op. Met deze resultaten kunnen beleidsmakers, de wetenschappelijke gemeenschap en andere belanghebbenden informeren over de gevolgen van AMR in de voedingsketen, in relatie tot gezondheid en welzijn van dieren, voedselveiligheid en economische aspecten. Deze resultaten kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van politieke beslissingen en voor het stellen van prioriteiten van risicobeheervoor de hele voedselketen.

Meer informatie: The EFFORT Project

EFFORT Newsletters:
Project that studies antimicrobial resistance (AMR) along the food chain and the environment. An effort against amr.

Check out the EFFORT project progress via the latest newsletter! http://www.effort-against-amr.eu/page/publications/downloads.phpEFFORT Project