Emerging Vector Borne Diseases

Emerging Vector Borne Diseases

Symposium Emerging Vector Borne Viral Diseases
28 november 2008, Lelystad

Door toename van de internationale diertransporten, klimaatverandering, groeiend toerisme en het toenemende risico van bioterrorisme neemt de kans op introductie van nieuwe dierziekten die ook gevaarlijk zijn voor de mens toe. Insecten die de ziekten overbrengen spelen daarbij een belangrijke rol. Nieuwe exotische dierziekten hebben zich de laatste 10 jaar gevestigd in regio’s waar ze voorheen niet voorkwamen of waren uitgeroeid. Voorbeelden hiervan zijn het blauwtongvirus in Noordwest-Europa en het Westnijlvirus in Noord-Amerika. De kans op nieuwe (dier)ziekten in Nederland is duidelijk vergroot. Dit was de conclusie van het symposium over nieuwe exotische (dier)ziekten dat afgelopen vrijdag werd gehouden op het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR in Lelystad.
Report CVI