Impact story

Gezonde aquacultuur

De viskweekproductie neemt over de hele wereld sterk toe. In 2015 werd er ongeveer 70 miljoen ton gekweekte vis geproduceerd. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse visserijopbrengst, maar al hoger dan de rundvleesproductie. Naar verwachting komt de viskweekproductie binnen afzienbare tijd in de buurt van de productie van kip (90 miljoen ton) en varken (100 miljoen ton).

Een van de bedreigingen voor intensieve aquacultuur is het optreden van besmettelijke vis-, schaal- en schelpdierziekten, die ernstige ziekte en sterfte kunnen veroorzaken en als zodanig een bedreiging vormen voor de voedselzekerheid en economische verliezen veroorzaken.

Gespecialiseerd laboratorium

Wageningen Bioveterinary Research beschikt over een gespecialiseerd laboratorium voor vis- en schaal- en schelpdierziekten, om nieuwe uitbraken in een vroeg stadium te identificeren met geaccrediteerde en snelle diagnostiek.

Dit is het enige volledige ziektelaboratorium in Nederland voor gekweekte vis voor menselijke consumptie, siervis, wilde vis en schaal- en schelpdieren. Zo levert Wageningen Bioveterinary Research een belangrijke bijdrage aan gezonde gekweekte vis en daarmee aan veilige en gezonde visproducten voor menselijke consumptie.