International Conference “Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy”

Conferentie

International Conference “Antimicrobial Resistance in the Food Chain – From Science to Policy”

Van 26-28 november presenteert het EFFORT consortium de resultaten van 5 jaar onderzoek naar de overdracht van antibioticumresistentie van dier naar mens in de voedselketen. Wageningen Bioveterinary Research is onderzoekspartner binnen dit consortium.

Organisator European Effort consortium
Datum

ma 26 november 2018 tot wo 28 november 2018

Locatie Utrecht

Louise Fresco (landbouw- en voedseldeskundige en voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research) en Mark Woolhouse (hoogleraar infectieziekten epidemiologie Edinburgh) openen de bijeenkomst met hun visie op de ontwikkeling van de landbouw in de wereld en het effect van verantwoord antibioticumgebruik in de dierlijke productie. Er worden onder andere presentaties gehouden over de tools die de WHO heeft ontwikkeld om resistentie te beheersen.

De bijeenkomst geeft inzicht in de huidige en toekomstige priorisering van Critically Important Antimicrobials door de WHO, OIE en EU, welke resistentiegenen er in de dierhouderij aangetroffen worden, hoe de relatie is tussen antibioticumgebruik en de ontwikkeling van resistentie in productiedieren en de mens en welke interventie (economisch) effectief zijn. Aan het eind van de bijeenkomst delen verschillende stakeholders (nationale en internationale beleidsmakers, primaire productie, consumenten organisatie, voedingsindustrie) hun visie op de toekomst van het antibioticumbeleid.

    Registreer je nu voor deze conferentie.