Nieuws

Laboratoria willen innovatiekracht bundelen en samen bijdragen aan meer coronavirus testcapaciteit in Nederland

Gepubliceerd op
17 september 2020

Nederlandse laboratoria hebben met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afgesproken samen op te blijven trekken om de innovatiekracht, capaciteit en beschikbaarheid van testmaterialen voor diagnostiek van het coronavirus (SARS-CoV-2) optimaal te benutten. Alle partijen hebben de overtuiging dat het innovatieve en diverse Nederlandse laboratoriumlandschap zowel op de korte als op de lange termijn kan bijdragen aan de oplossing van de coronapandemie.

Recentelijk nodigde het ministerie van VWS de Nederlandse laboratoria uit voor overleg. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria in Nederland (Fenelab), de Vereniging Medisch Microbiologische Laboratoria (VMML), de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN), de Vereniging van Raadgevende Scheikundige laboratoria (VRS) en de pandemie laboratoria Sanquin, Royal GD en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).

Onderwerpen van gesprek waren de beschikbaarheid van laboratoriumcapaciteit, de beschikbaarheid van diagnostische materialen en de noodzaak om op korte en lange termijn voldoende laboratoriumcapaciteit in Nederland te garanderen. Ook de beperkingen in de regelgeving, het belang van een distinctie in gespecialiseerde medische laboratoria en laboratoria voor massale diagnostiek en de noodzaak voor een goede laboratorium-infrastructuur in ons land op zowel de korte als de lange termijn kwamen aan de orde. De deelnemende organisaties zien oplossingen voor de bestaande knelpunten.

De Nederlandse laboratoria beschikken gezamenlijk over veel expertise die ze graag aanbieden aan het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK). Denk daarbij aan een verdere uitbreiding van de testcapaciteit, maar ook aan innovatie van diagnostiek en de mogelijke productie van testmaterialen in Nederland.

Meer capaciteit voor diagnostiek

Nederland kent een zeer divers en innovatief laboratoriumlandschap waarbinnen nog veel meer capaciteit voor virusdiagnostiek beschikbaar is dan nu wordt ingezet. De laboratoria dragen al elke dag bij met hun kennis en zetten capaciteit in om het SARS-CoV-2 virus te diagnosticeren. Uitbreiding van capaciteit is noodzakelijk. Een recente inventarisatie maakt duidelijk dat Nederland over veel laboratoriumcapaciteit beschikt en dat ons land sterk is in innovatie op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, dat laten de betrokken laboratoria graag zien. De Nederlandse laboratoria die capaciteit en kunde inzetten in de huidige aanpak van de coronapandemie willen graag samen nadenken over een permanent verbeterde infrastructuur voor laboratoriumonderzoek in Nederland.