Showcase

Luchtweginfecties (RSV) bij kinderen en kalveren

Een infectie met het Respiratoir Syncytieel virus (RSV) manifesteert zich doorgaans als een milde verkoudheid, maar kan bij jonge kinderen ook leiden tot een ernstige bronchitis of longontsteking.

Door intensieve medische zorg kunnen kinderen ernstige infecties overleven, maar wereldwijd sterven er jaarlijks nog ca. 200.000 kinderen als gevolg van de infectie. Helaas is er nog geen vaccin of gerichte behandeling beschikbaar om een RSV infectie te voorkomen of te bestrijden.

Verwantschap met de ziekte bij kalveren

Het humane RSV is genetisch nauw verwant aan een variant van het virus dat voorkomt bij kalveren met luchtwegproblemen (BRSV). Omdat het verloop van de infectie veel overeenkomsten vertoont, wordt het kalf ingezet om het infectieproces beter te begrijpen en effectieve en veilige interventiestrategieën te ontwikkelen. 

Met het beschikbaar komen van goede interventie strategieën kunnen sterfte en ernstige luchtwegproblemen wereldwijd verminderd worden in mens en dier.
Rineke Klaassen-de Jong

Veilige interventiestrategieën tegen RSV

Met onderzoek in kalveren en op het laboratorium draagt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) bij aan de ontwikkeling en evaluatie van vaccins en therapieën voor zowel kinderen als kalveren.

Interesse in ons RSV-model?

Neem contact op met onze RSV-expert om de mogelijkheden voor onderzoek te bespreken: