Nieuws

Nertsen met COVID-19 overleden aan ernstige longontsteking

Gepubliceerd op
3 augustus 2020

Eind april was er op een aantal bedrijven in Noord-Brabant een matig verhoogde uitval van nertsen, met ademhalingsproblemen als het belangrijkste klinische verschijnsel. Bij het pathologisch onderzoek door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) viel op dat bijna alle dieren waren overleden aan een ernstige longontsteking.

Resultaten pathologisch onderzoek

De grootste veranderingen bevonden zich met name in de longblaasjes (interstitiĆ«le pneumonie). Deze dieren waren in een goede conditie en de andere organen waren niet aangetast. Voor verder onderzoek  zijn van alle dieren keelswabs en rectaalswabs genomen om het genetisch materiaal van het virus te analyseren en om de infectie met SARS-CoV-2 met zekerheid vast te kunnen stellen. Uit de eerste onderzoeksresultaten is gebleken dat de interstitiĆ«le pneumonie de belangrijkste doodsoorzaak was, veroorzaakt door een SARS-CoV-2 infectie.

Niet alle besmette nertsen waren klinisch ziek en virusoverdracht binnen de nertsenbedrijven heeft vrijwel zeker plaatsgevonden van mens naar nerts en ook andersom.

Publicaties coronavirus bij nertsen

Meer informatie is terug te vinden in de twee wetenschappelijk publicaties die zijn uitgebracht over de SARS-CoV-2 uitbraken bij nertsenbedrijven in samenwerking met de GD in Deventer, Universiteit Utrecht, Erasmus MC, GGD Eindhoven en het Ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit.

Longontsteking bij nertsen met het coronavirus
Longontsteking bij nertsen met het coronavirus