Nieuws

Overdracht blauwtongvirus bij runderen en schapen op Nederlandse bedrijven

Gepubliceerd op
24 februari 2021

In 2006 en 2007 werden schapen- en rundveebedrijven in Nederland getroffen door een epidemie van blauwtongvirus serotype 8 (BTV-8). Om inzicht te krijgen in de snelheid van verspreiding van het virus binnen de koppels dieren, onderzocht Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vijf getroffen melkvee- en vijf getroffen schapenbedrijven. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Hoe wordt BTV overgedragen?

Blauwtongvirus wordt tussen landbouwhuisdieren overgedragen door knutten, kleine steekvliegjes, die met het nemen van een bloedmaal bij deze gastdieren het virus overdragen als vector.

Onderzoek op de bedrijven

Voor het onderzoek bezochten de wetenschappers elk bedrijf meerdere malen tussen begin 2007 en eind 2008. Telkens namen ze van alle aanwezige dieren bloedmonsters voor onderzoek naar aanwezigheid van het virus (DNA) en van antistoffen. De waargenomen patronen in het aantal positieven duiden op een snelle verspreiding van het virus binnen de koppels tijdens het vectorseizoen. Tijdens vectorvrije perioden bleek er binnen enkele maanden een volledige afname van de virus-positiviteit op te treden.

In deze studie varieert een schatting van het basisreproductiegetal (R0) tijdens het vectorseizoen van 2,9 - 6,9 in de rundveebedrijven (één kudde niet geanalyseerd) en van 1,3 - 3,2 in de schapenkoppels. Dergelijke informatie is o.a. van belang voor het beoordelen van de impact van controlemaatregelen zoals vaccinatie en het beperken van dierbewegingen via transport.