Nieuws

Risicoanalyse vogelgriep (HPAI) 2020/2021

Gepubliceerd op
22 februari 2021

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als hoog. Dit staat in een risicoanalyse van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van februari 2021.

Op 20 oktober 2020 werd HPAI H5N8 virus aangetoond in twee knobbelzwanen die waren gevonden in de omgeving van Kockengen (Utrecht). Na de vondst van de positieve zwanen zijn in Europa grote aantallen dode wilde vogels gevonden die geïnfecteerd waren met HPAI H5N8 virus. In november 2020 was de vogelsterfte het hoogst. Hierna is de vogelsterfte afgenomen, maar ook in februari 2021 worden nog steeds dode vogels gevonden die zijn geïnfecteerd met HPAI H5 virus. Dit geeft aan dat het virus nog steeds in de Nederlandse wilde vogels circuleert. In Nederland en Europa zijn een groot aantal commerciële pluimveebedrijven en hobbyhouders besmet met het HPAI H5N8 virus (en soms ook H5N1 en H5N5).

Circulatie onder wilde vogels

Het risico op verspreiding van het virus blijft voorlopig hoog in Nederland, doordat het virus op dit moment nog circuleert in wilde vogels. Wilde vogels leven nu in grote groepen waardoor het virus relatief makkelijk kan verspreiden bij  koude omgevingstemperaturen. In februari neemt door de vorst het aantal vogelbewegingen toe door het verplaatsen van vogels naar open plekken water en de vorsttrek, waarbij vogels vanuit het oosten (bijvoorbeeld Duitsland) naar Nederland trekken. Dit kan van invloed zijn op de introductie van HPAI virus. Het risico op verspreiding van het virus via wilde vogels in Nederland zal hierdoor naar verwachting de komende tijd hoog blijven.

Risico pluimveehouderij ingeschat op hoog

Het ingeschatte risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI is op dit moment lager – namelijk “hoog” – dan het ingeschatte risico van de vorige analyse. In november 2020 was het ingeschatte risico namelijk “zeer hoog”.

Risicoanalyses 2020

Risicoanalyses 2019 en 2018

September 2019

Dit rapport geeft een overzicht van de HPAI infecties die werden gerapporteerd tussen 1 april en 23 september 2019.

November 2018 update

Het rapport is geactualiseerd op basis van de situatie in november 2018. Aanpassingen ten opzichte van de originele analyse zijn weergegeven in het rood.

September 2018

Hieronder staat de eerste risicoanalyse voor de introductie van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) op Nederlandse commerciële pluimveehouderijen, uitgevoerd in september 2018.