Nieuws

Risicoanalyse vogelgriep voorjaar 2022

article_published_on_label
25 april 2022

Het risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) wordt ingeschaald als hoog. Dit staat in de risicoanalyse “Rapid Risk Assessment” van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) van 5 april 2022.

H5N1 vogelgriep in Europa

In Europa is van 3 november 2021 tot en met 5 april 2022 op een groot aantal (hobby)pluimveebedrijven HPAI type H5N1 virus gedetecteerd. Daarnaast zijn er in heel Europa een groot aantal dode wilde vogels positief getest op ditzelfde virus, met een piek van het aantal positieve vogels in januari 2022.

H5N1 vogelgriep bij Nederlands pluimvee

In Nederland werd het HPAI H5N1 virus op 26 oktober 2021 voor de eerste keer bij pluimvee gedetecteerd op een uitloop-leghennenbedrijf in Zeewolde (Flevoland). In totaal is er tot en met 5 april 2022 HPAI H5N1 virus gedetecteerd op 32 commerciële pluimveebedrijven en bij 6 hobbyhouders/kleinschalige houderijen met meer dan 50 dieren.

H5N1 vogelgriep bij wilde vogels in Nederland

In Nederland zijn er door WBVR 468 wilde vogels positief getest op HPAI H5N1 virus sinds 9 september 2021. Dit betrof met name brandganzen, grauwe ganzen, knobbelzwanen en buizerds. Net als in Europa, werden in Nederland de meeste wilde vogels positief getest in januari 2022, maar in vergelijking met de rest van Europa neemt het aantal geteste en positieve vogels in februari en maart 2022 in Nederland minder hard af. De verwachting is dat de aantallen ganzen en andere watervogels in Nederland zullen afnemen in april-mei door het vertrek van de wintergasten. Maar omdat het broedseizoen gestart is zal het aantal jonge vogels dat vatbaar is voor infectie toenemen. Het vertrek van de wintergasten en de oplopende omgevingstemperaturen zullen zorgen voor een afnemende infectiedruk en lagere kans op introductie van het HPAI H5N1 virus op commerciële pluimveebedrijven.

H5N1 virus ook gevonden in zoogdieren

Het HPAI H5N1 virus in Nederland is niet verwant aan het zoönotische HPAI H5N1 virus uit Azië. Het HPAI H5N1 virus dat in Nederland circuleert heeft in de periode van 3 november 2021 tot en met 5 april 2022 wel enkele wilde zoogdieren geïnfecteerd. De dieren zijn waarschijnlijk besmet geraakt door het eten van, of direct contact met, geïnfecteerde wilde vogels. In enkele dieren werd een mutatie gevonden die een rol speelt bij aanpassing van het virus aan zoogdieren. Het gezondheidsrisico voor mensen van het huidige HPAI H5N1 virus wordt door het RIVM op dit moment echter nog steeds ingeschaald als laag.

Risico pluimveehouderij ingeschat op hoog

Het risicorapport van WBVR geeft een overzicht van de HPAI-infecties die werden gerapporteerd van 3 november 2021 tot en met 5 april 2022. Het ingeschatte risico voor de Nederlandse commerciële pluimveehouderij om besmet te raken met HPAI is op dit moment hoog, wat lager is dan het ingeschatte risico van de vorige analyse. In november 2021 was het risico namelijk “zeer hoog”.

Download het rapport:

Bekijk eerdere risicoanalyses van vogelgriep (onderaan de pagina)