Nieuws

Uniformiteit noodzakelijk in onderzoek naar vogelgriep in pluimvee

Gepubliceerd op
15 oktober 2019

Er is een meer uniformere werkwijze noodzakelijk in experimentele studies omtrent vogelgrieponderzoek in pluimvee. Onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) hebben middels literatuurstudie en een meta-analyse de hoeveelheid en duur van de virusuitscheiding van diverse type vogelgriepvirussen in pluimvee vastgesteld. Hierdoor kunnen uitspraken worden gedaan en inzichten worden verkregen over de virusuitscheiding van vogelgriep die op basis van elk van de afzonderlijke onderzoeken niet mogelijk waren.

Verschil in experimentele omstandigheden

Er zijn verschillende soorten vogelgriepvirussen. Sommige virussen maken pluimvee (kippen, kalkoenen, etc.) veel zieker dan andere virussen. Een kip wordt meestal zieker van een vogelgriepvirus dan een vleeseend. Onderzoek naar de virusuitscheiding van verschillende vogelgriepvirussen in verschillende pluimveesoorten kan helpen om deze verschillen te verklaren.

Er zijn veel studies gepubliceerd waar onder experimentele omstandigheden verschillende vogelgriepvirussen aan verschillende pluimveesoorten zijn toegediend waarbij de virusuitscheiding is gemeten. De resultaten van verschillende studies zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat de experimenten steeds iets anders zijn uitgevoerd en in elke studie steeds maar één of enkele scenario(‘s) van het virus en de gastheer onderzocht kon worden. In deze studie is geprobeerd om de resultaten van een groot aantal studies te combineren en daarmee nieuwe vragen te kunnen beantwoorden.

Uitgangspunten onderzoek

Deze studie geeft een overzicht van de beschikbare literatuur en de verschillende experimentele methodes die gebruikt zijn in deze studies. Vervolgens is van de data van een deel van de verzamelde studies een meta-analyse uitgevoerd. Een meta-analyse geeft de mogelijkheid om de resultaten uit eerdere studies gezamenlijk te analyseren. Op deze manier is er meer inzicht en kunnen er uitspraken worden gedaan over de virusuitscheiding van vogelgriep die op basis van elk van de afzonderlijke onderzoeken niet mogelijk waren.

Voor het literatuuronderzoek zijn er 1155 samenvattingen gescreend of ze voldeden aan de vooraf vastgestelde kenmerken en inhoud. Daarvan konden 117 studies gebruikt worden voor het overzicht van de verschillende experimentele methodes en van 71 studies is de data geanalyseerd met behulp van statistiek in de meta-analyse.

Grote verschillen

Uit het literatuuroverzicht blijkt dat de experimentele methodes zeer divers zijn. Zo werden acht verschillende pluimveesoorten gebruikt, is op acht verschillende plaatsen van het lichaam het virus aangebracht en is op tien verschillende plaatsen van het lichaam de virusuitscheiding gemeten. De meta-analyse toont aan dat sommige pluimveesoorten en leeftijdscategorieën meer virus uitscheiden dan andere. Daarnaast heeft de hoeveelheid virus en de plaats van het lichaam waar het virus wordt toegediend een effect op de hoogte van de virusuitscheiding. Ook is de virusuitscheiding hoger wanneer het virus afkomstig is van dezelfde diersoort als het dier die het virus ontvangt, dan wanneer het een andere pluimvee/vogelsoort is. Tot slot is er per type virus naar de duur van virusuitscheiding gekeken.

De conclusies uit deze studie kunnen door wetenschappers worden gebruikt bij het opzetten van een nieuw onderzoek naar vogelgriep in pluimvee.