Impact story

Verminderen risico’s resistentie

Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of remmen in hun groei. Hierdoor krijgt het eigen afweersysteem de tijd om een infectie op te ruimen. Veelvuldig antibioticumgebruik bij mens en dier kan risico's met zich meebrengen. Bacteriën kunnen resistent worden en de resistentie kan worden overgedragen. Hierdoor zijn infecties met deze bacteriën moeilijker te behandelen. Vooral voor kwetsbare mensen is dit een probleem.

Antibioticaresistentie

Ondanks dat het antibioticagebruik bij dieren vanaf 2009 sterk is gedaald, blijft het wenselijk de toenemende antibioticaresistentie bij mens en dier te onderzoeken.

Wageningen Bioveterinary Research verzamelt gegevens over de effecten van het gebruik van antibiotica in dieren, op verspreiding en risico’s van resistente bacteriën in de voedselketen en het milieu.

Meer weten?

Klik op de afbeelding en bekijk onze infographic
Klik op de afbeelding en bekijk onze infographic