Nieuws

Vogelgriep H3N1 in Nederland niet vastgesteld

Gepubliceerd op
21 mei 2019

Sinds enkele weken kampt de pluimveesector in België met uitbraken van het laag pathogene vogelgriep virus H3N1. Het virus verspreidt zich snel, en momenteel zijn er al 38 bedrijven besmet geraakt, met verschillende typen pluimvee. Op verschillende bedrijven werden ook milde tot matige klinische symptomen gezien. Echter, alleen virussen van subtype H5 of H7 kunnen zich ontwikkelen tot hoog pathogene vogelgriep.

Laag pathogeen

Dat het H3N1 virus inderdaad laag pathogeen is werd aangetoond in een dierexperiment uitgevoerd in België (IVPI=0.13). Mogelijk worden de klinische symptomen dan ook veroorzaakt door co-infectie met andere ziekteverwekkers. Onderzoekers in België voeren verder onderzoek hiernaar uit.

Geen bedrijven positief getest voor H3N1

Voor Nederland blijft het optreden van infecties met LPAI en HPAI ook een voortdurende en onvoorspelbare bedreiging. Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) test zowel monsters van pluimvee van bedrijven uit het monitoringsprogramma, als monsters afkomstig van bedrijven waar een vermoeden van besmetting met vogelgriep is. Tot nu toe heeft WBVR geen bedrijven positief getest voor H3N1, en zijn er geen aanwijzingen dat het virus in Nederland circuleert. Alertheid op verschijnselen van vogelgriep blijft echter noodzakelijk.

Early Warning programma

Indien vogelgriep op een bedrijf niet kan worden uitgesloten, kan de dierenarts swabs insturen via het Early Warning programma. Deze monsters worden door WBVR getest op aanwezigheid van het vogelgriep virus. Gezien de snelle verspreiding van het virus in België is aandacht voor bioveiligheid en alertheid op klinische symptomen van groot belang om Nederland vrij te houden van H3N1 besmetting.