Vogelgriep H5N8 Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en de gevolgen voor Nederland

Nieuws

Vogelgriep H5N8 in Polen en omgeving en de gevolgen voor Nederland

Gepubliceerd op
23 januari 2020

In Polen werd op 30 december 2019 een pluimveebedrijf met kalkoenen getroffen door hoog pathogene vogelgriep, subtype H5N8. De kalkoenen werden geruimd, maar het virus heeft zich verspreid naar 10 andere commerciële pluimveebedrijven en hobbyhouders. Ook in een aantal andere landen is inmiddels vogelgriep vastgesteld. Minister Schouten deelde op 23 januari 2020 mee dat er voorlopig geen ophokplicht in Nederland geldt.

Na Polen is er in inmiddels vogelgriep van hetzelfde subtype aangetroffen in Slowakije bij een hobbyhouder, in Hongarije bij een kalkoenbedrijf, in Roemenië op een legpluimveebedrijf, in Tsjechië bij een pluimveebedrijf en in Oost-Duitsland bij een dode kolgans.

Extra reiniging pluimveewagens

Er zijn relatief weinig handelscontacten tussen Nederland en Polen. Inmiddels heeft het ministerie van LNV een tweede reiniging en ontsmetting verplicht gesteld bij pluimveewagens die ongeladen terugkeren uit Polen, en zo ook uit recenter getroffen landen.

Meer over verplichte 2e R&O vervoersmiddelen:

Wilde vogels als besmettingsbron

Het is aannemelijk dat het virus in Polen geïntroduceerd is door wilde (trek)vogels. Er zijn ondertussen een aanzienlijk aantal andere pluimveebedrijven besmet geraakt in Polen. Dit kan veroorzaakt zijn door verspreiding van het virus van een besmet pluimveebedrijf naar een volgend bedrijf door mens- en/of materiaalcontacten tussen de bedrijven, maar het kan ook zijn dat deze bedrijven apart besmet zijn (aparte introducties die niets met elkaar te maken hebben) doordat het virus in de buurt van deze bedrijven is gebracht door wilde (trek)vogels. Dit onderscheid is belangrijk omdat de veterinaire autoriteiten en het pluimveebedrijfsleven van een land door hoge biosecurity standaarden zo veel mogelijk tussen-bedrijf verspreiding willen voorkomen. Dat dit mogelijk is, heeft Nederland laten zien in de vogelgriepuitbraken in 2014, 2016 en 2017/2018. Helaas ontbreekt er (nog) detailinformatie om meer te kunnen zeggen wat de meest aannemelijke bron van besmetting is geweest voor deze bedrijven in Polen.

In een dergelijke situatie is het niet ongebruikelijk dat er dan ook meldingen zouden kunnen komen van dode roofvogels die besmet worden gevonden. Deze aaseters kunnen min of meer als verklikker dienen dat er vogelgriep rondwaard, omdat zij veelal besmet raken door het eten van karkassen van gestorven wilde vogels maar ook van dode kippen op bedrijven die uitloop hebben.

Migratie van wilde vogels

Wilde vogels migreren in de herfst vanuit de broedgebieden in Siberië naar Europa. Momenteel zijn deze vogels aanwezig op de plaatsen wij zij overwinteren in Europa. Alhoewel er gedurende de winter ook trekbewegingen zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, migreren er momenteel weinig vogels van Oost naar West Europa.

Voor pluimveebedrijven is het van belang om extra alert te zijn mogelijke symptomen van vogelgriep, en de hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Voorlopig geen ophokplicht in Nederland

Op 23 januari 2020 is bekend geworden dat minister Schouten van LNV een brief aan de Tweede Kamer geschreven heeft waarin staat er voorlopig geen ophokplicht voor pluimvee komt. De minister heeft deskundigen gevraagd om naar de situatie te kijken en komt op basis van het verslag van de Deskundigengroep Dierziekten HPAI in Europa tot de conclusie dat ophokplicht niet nodig is.