Nieuws

Vogelgriep in 2016 veroorzaakt door wilde trekvogels

Gepubliceerd op
10 november 2017

In november 2016 werd Nederland getroffen door het H5N8 vogelgriepvirus. Er werden veel dode wilde vogels gevonden, en verschillende pluimveebedrijven raakten besmet. Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research blijkt nu dat wilde trekvogels uit Rusland de vogelgriep in 2016 naar Nederland brachten.

Wilde trekvogels uit Rusland

Wageningen Bioveterinary Research onderzocht de verspreiding van het virus in Nederland. De genetische samenstelling van de virussen gevonden in pluimvee is in het onderzoek vergeleken met die van wilde vogelvirussen. Aan pluimvee verwante virussen werden aangetroffen in de gans, wilde eend, kuifeend en smient. Deze vogels zijn veelal op korte afstand van een besmet bedrijf aangetroffen. De grote vraag is dan hoe het virus de pluimveebedrijven binnen is gekomen, omdat direct contact tussen de wilde vogels en het pluimvee kan worden uitgesloten. Zeer waarschijnlijk worden uitwerpselen van besmette wilde vogels uit de omgeving de stal in gelopen of gebracht met materialen.

Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende varianten van het H5N8 vogelgriepvirus in Nederland circuleerden in 2016. Deze zijn vanuit Rusland door wilde trekvogels in Nederland geïntroduceerd.

Bedrijven hebben elkaar niet besmet

De virussen aangetroffen op de pluimveebedrijven zijn in het onderzoek ook met elkaar vergeleken. In de meeste gevallen (met uitzondering van Biddinghuizen) bleken de virussen niet verwant. De bedrijven hebben elkaar dus niet besmet.

Lees in dit artikel (Engelse tekst) meer over de herkomst en genetische samenstelling van het H5N8 vogelgriepvirus in Nederland.

(bericht bijgewerkt: 11 november 2017)