Showcase

Voorbereid zijn op bedreigende infectieziekten

Ziekteverwekkers (pathogenen) bij dieren blijven wereldwijd (opnieuw) opduiken. Een significant aantal van deze pathogenen kunnen ook gevaarlijk zijn voor mensen.

Snelle detectie

70% van alle bekende infectieziekten en “nieuwe” infectieziekten zijn oorspronkelijk afkomstig van dieren. Om voorbereid te zijn voor nieuwe en bedreigende zoonoses, werkt WBVR aan de ontwikkeling en implementatie van een aanpak voor snelle detectie van (nieuwe) pathogenen bij dieren. Dit omvat zowel klassieke als innovatieve moleculaire methoden om dergelijke pathogenen te identificeren en te karakteriseren.

Risico-inschatting

Zowel snelle risico-inschatting als bestrijding is dan noodzakelijk, daarom is een gestructureerde aanpak ontwikkeld voor een snelle risicobeoordeling van potentiële microbiologische gevaren.

Daarom heeft Wageningen Bioveterinary Research samen met partners uit het dier- en volksgezondheidsdomein een gestructureerde aanpak ontwikkeld. Zo kunnen nieuwe en opkomende infectieziekten snel en afdoende worden bestreden, om de gezondheid van mens en dier te waarborgen.

Hoe krachtig onze aanpak is, blijkt uit de snelle reactie op de uitbraak van het Schmallenbergvirus enkele jaren geleden.