Nieuws

Wageningen Bioveterinary Research aangewezen als VN-referentiecentrum

Gepubliceerd op
2 maart 2021

Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) is door de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties aangewezen als referentiecentrum op het gebied van mond- en klauwzeer (MKZ) en veterinaire epidemiologie. Dit zijn de eerste twee FAO-referentiecentra voor deze aandachtsgebieden in Nederland.

Het doel van de FAO is om honger en armoede in de wereld te beëindigen. De FAO wil primair landbouw, bosbouw en visserij productiever en duurzamer maken, vooral door landen hulp te bieden in de vorm van advies en kennis. Daarnaast kunnen alle bij de FAO aangesloten landen een verzoek om ondersteuning indienen bij de FAO. FAO-referentiecentra zijn de instellingen die specifiek, onafhankelijk technisch of wetenschappelijk advies geven over kwesties die verband houden met het mandaat van de FAO.

WBVR is aangewezen als FAO-referentiecentrum voor MKZ en Veterinaire Epidemiologie. WBVR zal op verzoek technische expertise, diagnostische diensten en training leveren aan FAO-lidstaten. Vooral de unieke expertise die WBVR heeft op het gebied van MKZ-vaccinproductie en kwaliteitscontrole, komt de FAO ten goede in de context van preventie. De acht FAO-referentiecentra voor MKZ in andere landen richten zich meer op de diagnose van mond- en klauwzeer.

Als FAO-referentiecentrum voor Veterinaire Epidemiologie kan WBVR worden gevraagd om expertise te leveren over de ontwikkeling en/of evaluatie van ziektemonitoringsystemen en -programma's. Landen kunnen ook advies vragen om risicoanalyses te ontwikkelen en/of te evalueren. Naast het verstrekken van kennis en advies heeft het referentiecentrum ook de taak om cursussen te geven aan lokale experts op het gebied van epidemiologie en risicoanalyse. Er zijn vier FAO-referentiecentra voor veterinaire epidemiologie in andere landen: Engeland, Schotland, Italië en de VS.

Ziektebestrijding bij de bron

Ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vindt het van groot belang om een ​​ziekte bij de bron te bestrijden en gelooft dat WBVR van grote waarde zal zijn als FAO-referentiecentrum voor MKZ en voor Veterinaire Epidemiologie. Beheersing van dierziekten bij de bron verkleint de kans op verspreiding naar andere landen (waaronder Nederland).